WIZUALIZACJE
BARWA 005
WIEDZA O BARWIE 005
PIERWOTNA IDEA BARWY
?

ŚWIADOMOŚĆ BARWY
Niemy (○) – ?

WEWNĘTRZNA STRUKTURA BARWY
Niebiański układ sferyczny.

TYTUŁY UMIESZCZONE W BARWIE 005
1. CREALIMONS 1