WIZUALIZACJE
BARWA 001
SWIAT
LYUNA
SERAPION
WIEDZA O BARWIE 001
PIERWOTNA IDEA BARWY
świadoma chęć stwarzania / dziecinna ciekawość / arogancja

ŚWIADOMOŚĆ BARWY
Ja'vahre'ghannat'velhi'ghe'ma'rhi (○) – pierwotna Świadomość Barwy; stwórca Swiata, Lyuny i Serapiona oraz Stworzonych Słowem. Jego chęć wymazania Stworzonych Słowem doprowadziła do ich rebelii, co z kolei doprowadziło do rozdarcia Barwy wraz z jej Świadomością.
Mhun'syr'nan'dhu (♂) – pierwsza część rozdartej Świadomości Barwy dążąca do utrzymania jej przy życiu; Opiekun Płomienia Życia; niszczyciel pierwszej rasy ludzkiej; stwórca drugiej rasy ludzkiej. Mhun'syr'nan'dhu zginął z ręki Redrasta, gdy przedostał się do fragmentu Pierwszego Obrazu Swiata w celu unicestwienia Daniela, Sabriny, Natalii i Maksa, którzy według niego zagrażali istnieniu Barwy.
Nhu'snyr'nal'gho (♂) – druga część rozdartej Świadomości Barwy dążąca do jej unicestwienia; twórca pierwszej rasy ludzkiej, która miała za zadanie przyspieszyć proces umierania Barwy. Nhu'snyr'nal'gho podstępem doprowadził do śmierci Mhun'syr'nan'dhu, sam zaś zginął z ręki Pierwszego Obserwatora i Protektora Barwy, Da'na'hyl-a.

WEWNĘTRZNA STRUKTURA BARWY
Niebiański układ sferyczny.

CIAŁA NIEBIAŃSKIE WYSTĘPUJĄCE W TEJ BARWIE
Swiat – pierwsze Ciało Niebiańskie, którego fizyczna forma objawiła się pod postacią skalistej planety stanowiącej centrum układu sferycznego Barwy. Fizyczna forma Swiata została użyta przez Nhu'snyr'nal'gho jako budulec do stworzenia pierwszej rasy ludzkiej.
Lyuna – drugie Ciało Niebiańskie, którego fizyczna forma objawiła się pod postacią kryształowej planety okrążającej Swiat. Fizyczna forma Lyuny została użyta przez Mhun'syr'nan'dhu jako budulec do stworzenia drugiej rasy ludzkiej.
Serapion – trzecie Ciało Niebiańskie, którego fizyczna forma objawiła się pod postacią pulsującej gwiazdy okrążającej Swiat.

CIAŁA NIEBIAŃSKIE: DODATKOWE INFORMACJE
– Światło generowane przez Serapiona jest z natury lekko zabarwione na ciepły złoty kolor, z tego powodu czysty biały kolor w tej Barwie nie istnieje. Jego najbliższy odpowiednik kolorystyczny w naturze jest określany jako "prawie biel".
– Światło Serapiona dostarcza ciepło równomiernie na całą planetę Swiat, przez co nie ma na niej obszarów na stałe pokrytych lodem.
– Oś Swiata jest idealnie pionowa, a okresy klimatyczne występujące na planecie są wywołane pulsem gwiazdy Serapion, która regularnie generuje więcej lub mniej energii słonecznej.
– Planeta Swiat, księżyc Lyuna i gwiazda Serapion są idealnie okrągłe.
– Planeta Swiat jest nieruchoma.
– Serapion krąży po idealnie kolistej orbicie wokół Swiata.
– Lyuna krąży po idealnie kolistej orbicie wokół Swiata.
– Serapion i Lyuna okrążają Swiat w przeciwnych kierunkach, co doprowadza do częstych zaćmień gwiazdy.
– Powierzchnia Lyuny jest w całości naznaczona głębokimi kraterami, choć w przestrzeni kosmicznej asteroidy itp. nie występują.

ASTRALNI
Swiat (♂) – wybudzona świadomość Swiata, odseparowana od swego ciała w trakcie rozdarcia Barwy. Znany we fragmencie Pierwszego Obrazu Swiata jako H'ghra'desh (Hyob'a'hargat'ghrawan'na'ra'desh) zaś w Trzecim Obrazie Swiata jako Hyob.
Lyuna (♀) – wybudzona świadomość Lyuny, odseparowana od swego ciała w trakcie rozdarcia Barwy.
Serapion (♂) – wybudzona świadomość Serapiona, odseparowana od swego ciała w trakcie rozdarcia Barwy.

ISTOTY STWORZONE SŁOWEM
Stworzeni Słowem – kosmiczne istoty stworzone przez Ja'vahre'ghannat'velhi'ghe'ma'rhi przy użyciu Słów (stanowiących kwintesencję, znaczenie, przeznaczenie i ograniczenia istot z nich stworzonych).

Dilm'ghar (♂).
Me're'dhe'ne (♀).
Redrast (♂).
Rhu'mani'han'ma'rhi (○).
Sa'hi'lir (♀).
Uh'nar i Modorg'mor (♀ ♂).
Urike’na’hme; Ten, który widzi Mrok (♂).
Y'r (○).
(?) ; Strażnik Kresu (○).

SWIAT: OBRAZY HISTORYCZNE
Pierwszy Obraz – od stworzenia Swiata do rozdarcia Barwy i Swiata.
Drugi Obraz – od rozdarcia Barwy do unicestwienia pierwszej rasy ludzkiej.
Trzeci Obraz – od stworzenia drugiej rasy ludzkiej do jej przemiany w Opiekunów Swiata.
Czwarty Obraz – od powstania Opiekunów Swiata do scalenia Swiata.
Piąty Obraz – od scalenia Swiata do scalenia Barwy.
Nowy Swiat – od scalenia Barwy.

SWIAT: OKRESY KALENDARZOWE I KLIMATYCZNE
1. Anonha
2. Fyris
3. Ghemenya
4. Sharna
5. Luperna
6. Reshta
7. Sektra
8. Kilvya
9. Keewra
10. Merit
11. Bhitra
12. Sanctra
13. Helya
14. Dornah
15. Shikt
16. Fenrys

Unakhyt – czas przebudzenia (Okresy 1-4).
Fhuksyt – czas dojrzewania (Okresy 5-8).
Mhocait – czas zbiorów (Okresy 9-12).
Larimhar – czas snu (Okresy 13-16).

SWIAT: JEDNOSTKI CZASU
1 Serapion – od wschodu do wschodu Serapiona.
1 Lyuna – od wschodu do wschodu Lyuny.
1 Okres – 40 Serapionów / 72 Lyuny.
1 Przedział – 16 Okresów.
(przymiotnik) Serapion / Lyuna – sto Przedziałów, epoka; nazwa zostaje jej nadana w zależności od tego, które z ciał niebieskich króluje na niebie na początku Pierwszego Przedziału nowej epoki oraz od jego wyglądu; np. Turkusowa Lyuna, Rdzawy Serapion. Nazwa każdej epoki zostaje jej nadana przez uczonych z najstarszego obserwatorium na Swiacie, Obserwatorium Dnia i Nocy.
Historyczny Obraz Swiata – przedział czasu, który rozpoczyna i kończy globalne wydarzenie mające drastyczny wpływ na kształt Barwy.

TYTUŁY UMIESZCZONE W BARWIE 001
1. Przeznaczenie nie istnieje